همه آنچه که نیاز است درخصوص مواد مخدر و مجازات آن بدانید به طور کامل توسط وکیل مواد مخدر تهران نوشته شده است .وکیل مواد مخدر تهران با عنایت به تجربه و تسلطی که از راه مطالعه تخصصی و تجربه و تسلط به رویه قضایی و آرای دادگاهها دارد می تواند در تمامی مراحل رسیدگی تا صدور حکم از حقوق موکل به بهترین نحو دفاع نماید که نتیجه آن اثبات بی گناهی موکل یا کاهش مجازات او می باشد .

جرائم مربوط به مواد مخدر تشکیل دهنده تعداد بسیار زیادی از محکومان به زندان و اعدام در کشور است . بنابراین بررسی انواع جرائم و مجازاتهای مقرر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر توسط وکیل پایه یک دادگستری و اطلاع و آگاهی یافتن افراد جامعه از این جرایم می تواند در پیشگیری افراد از ارتکاب این جرائم تاثیر شایانی داشته باشد .

چرا که آگاهی افراد از مجازاتهای سنگین مرتبط با مواد مخدر ممکن است در کاهش جرائم مواد مخدر تاثیر داشته باشد .

با وکیل مواد مخدر همراه باشید تا شما را با مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر آشنا کند . البته ذکر این موضوع بسیار مهم است که در تعیین میزان مجازات مفاهیم حقوقی بسیاری مهمی از جمله تجمیع مواد ، مفاهیم عرضه ، فروش ، ارسال و تعدد و تکرار جرم ، جهات مخففه ، معاونت و مشارکت و .. تاثیر گذار است و چون این قواعد و اصول از مباحث تخصصی حقوقی می باشد از توضیح و تشریح انان جز در موارد خاص خودداری میکنیم .

مواردی که ممکن است به آسانی در مظان اتهام جرائم مواد مخدر قرار بگیرید :

مثلا اشخاصی که به عنوان دید زن در جاده جلوتر از ماشین حامل مواد مخدر حرکت می کنند و مسیر را بررسی و به خودرو حامل مواد مخدر اطلاع می دهند تحت معاونت در جرم مجازات می شوند . یا مثلا شخصی که در عملیات فیزیکی و خرید و فروش مواد مخدر دخالت ندارد و به عنوان سرمایه گذار یا مدیر یا سرکرده عمل می کند مجازات شدیدتری برای او در نظر گرفته شده است .

بهترین وکیل مواد مخدر و ویژگی های او

وکیل مواد مخدر به دلیل تسلط به قانون و رویه دادگاهها و نظریات مشورتی و اصول و قواعد جزایی می تواند به متهمین این جرائم جهت دفاع از حقوق آنها و جلوگیری از تضییع حقوقشان از شروع انتساب اتهام و بازداشت تا مرحله رسیدگی تا صدور حکم کمک شایانی کرده و چه بسا با این دفاعیات ، مجازات ارتکابی کاهش یابد یا به صدور رای بر بیگناهی و برائت متهم منتج شود .

بنابراین حضور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه مواد مخدر می تواند تاثیر بسزایی در جهت دفاع از اتهام انتسابی به متهم داشته و می بایست این نکته مهم را در نظر داشت که حضور وکیل جهت دفاع از متهم از ابتدای بازداشت یا انتساب عمل مجرمانه و شروع روند رسیدگی اهمیت بسزایی داشته و هر چقدر از روند رسیدگی بگذرد و به وکیل دادگستری دیرتر مراجعه شود امکان دفاع موثر ، کمتر می شود .

دادگاه انقلاب

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است . دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی که مجازات سلب حیات ( اعدام ) ، حبس ابد ، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمایت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر با حضور رئیس و 2 مستشار رسیدگی می کند که با 2 عضو جلسه رسمیت می یابد .

اما در سایر جرائم دادگاه انقلاب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود .

مجازات مواد مخدر سنتی از قبیل تریاک ، شیره ، بنگ ، گراس ، حشیش ، گل ، ماری جوانا

هر کس مواد مخدر از قبیل بنگ ، تریاک ، شیره ، حشیش ، گل ، ماریجوانا و .. به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید ، ساخت ، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازاتهای زیر محکوم می شود :

 • تا 50 گرم ، تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق
 • بیش از 50 گرم تا 500 گرم ، از شصت میلیون ریال تا صدو پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا 3 سال حبس .
 • بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم ، از صد و پنجاه میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و 50 تا 70 ضربه شلاق و 3 تا 15 سال حبس .
 • بیش از 5 کیلوگرم تا 50 کیلو به حبس ( زندان ) درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند. .
 • در صورتی که مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 50 کیلو باشد چنانچه یکی از 3 شرط زیر موجود باشد مرتکب به اعدام و جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روان گردان محکوم می شود .

الف ) هنگامی که مباشر جرم یا یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده ( سلاح گرم یا سرد ) یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد .

ب ) در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد .

پ ) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

 • در صورتی که مواد مخدر ( تریاک ، شیره ، گراس و..) بیش از 50 کیلو باشد مرتکب در هر صورت اعدام می شود .

شایان ذکر است در صورت تکرار جرائم فوق علاوه بر افزایش مجازات در مواردی مجازات اعدام یا حبس طولانی مدت لحاظ شده است .


هر کس مواد مخدر از قبیل بنگ ، تریاک ، شیره ، حشیش ، گل ، ماریجوانا و ...بخرد یا نگهداری یا مخفی یا حمل کند به مجازاتهای زیر محکوم می شود

 • تا 50 گرم تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق
 • بیش از 50 گرم تا 500 گرم ، از سی تا نود میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق
 • بیش از 500 گرم تا 5 کیلو از هشتاد تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه و 2 تا 5 سال زندان
 • بیش از 5 کیلو تا 20 کیلو از صد تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تکرار این جرم قانونگذار افزایش مجازات و با شرایطی اعدام یا حبس 30 سال را در نظر گرفته است .
 • همینطور قانونگذار برای بیست کیلو تا صد کیلو مجازاتهای شدیدتری در نظر گرفته که در صورت داشتن وجود شرایطی از جمله تکرار جرم این بند و وجود شرایط دیگری مجازات اعدام و ضبط اموال و جریمه نقدی یا زندان 20 سال یا 30 سال و جریمه نقدی و ضبط اموال در نظر گرفته شده است .

شایان ذکر است در صورت تکرار جرائم فوق علاوه بر افزایش مجازات در مواردی مجازات اعدام یا حبس طولانی مدت لحاظ شده است .


مجازات موادر مخدر صنعتی و روان گردان های صنعتی غیر دارویی از قبیل شیشه و کراک و ..

هر کس هرویین ، مرفین ، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و شیشه و آمفتامین ، مت آمفتامین ( شیشه ) و..به کشور وارد کند و یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیع ، صدور ، ارسال ، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری یا مخفی یا حمل کند به شرح ذیل مجازات خواهد شد :

 • تا پنج سانتی گرم از پانزده تا سی و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق
 • بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از سی میلیون تا نود میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق
 • بیش از 1 گرم تا 4 گرم از صد میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال زندان
 • بیش از 4 گرم تا 15 گرم از دویست میلیون تا پانصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 8 سال زندان
 • بیش از 15 گرم تا 30 گرم از سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 74 ضربه شلاق و 10 تا 15 سال حبس

لازم به ذکر است در صورت تکرار جرائم فوق ، مجازات مرتکب شدیدتر می شود .

چنانچه مرتکب نسبت به مواد مخدر صنعتی یا روان گردان مرتکب یکی از 8 فعل زیر شود و مواد بیش از 30 گرم تا 2 کیلو باشد ( وارد کند و یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیع ، صدور ، ارسال ، فروش یا در معرض فروش قرار دهد) و یا در صورتی که مرتکب یکی از 4 فعل (خرید یا حمل یا نگهداری یا مخفی کردن شود ) و مواد بیش از 30 گرم تا 3 کیلو باشد چنانچه مرتکب دارای یکی از شرایط زیر باشد اعدام و درصورتی که مشمول هیچ یک از شرایط زیر نباشد به حبس 30 سال و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیر دارویی و جریمه محکوم می شود .

 • در مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند .
 • در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کند .
 • مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد .

مرتکبان 8 فعل فوق چنانچه مواد بیشتر از 2 کیلو باشد و مرتکب 4 فعل دیگر چنانچه مواد بیشتر از 3 کیلو باشد در هر صورت اعدام می شود .

مجازات کشت خشخاش ، کوکا و شاهدانه

به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند یا برای تولید موادر مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر از بین بردن کشت به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد :

 • بار اول 10 تا 100 میلیون ریال جریمه نقدی
 • بار دوم 50 تا 500 میلیون جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق
 • بار سوم 100 میلیون تا 1 میلیارد ریال جریمه نقدی و 1 تا 70 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال زندان
 • بار چهارم ، اعدام

مجازات حمل و مخفی و نگهداری بذر خشخاش و کوکا و شاهدانه

هر شخصی بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ، مخفی و یا حمل کند به 15 تا 100 میلیون ریال جریمه نقدی و 1 تا 70 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود .

مجازات وارد کردن مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی به زندان و بازداشتگاه

هر کس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید به اشد مجازات محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود .

استفاده از واحد مسکونی ، صنعتی ، تجاری یا خدماتی جهت جرائم مواد مخدر

هرگاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می شود .

مجازات پشتیبان مالی یا سرمایه گذار یا سرکرده و ریئس باند یا شبکه مواد مخدر

هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می شود .

مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود .

ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر یا بدست آمده در درگیری مسلحانه

وسایل نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط می شوند . چنانچه این عمل بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود . همچنین وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به دست می آید ، دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند .

ضبط کلیه اموال ناشی از مواد مخدر

کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط می شود .

مجازات ساخت و تعبیه جاساز مواد مخدر

کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی در وسایل نقلیه می نمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از 3 تا 6 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم می شوند .

قراردادن مواد مخدر به قصد متهم کردن دیگری

هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر همان جرم محکوم خواهد شد .

آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی را وارد کند ، بسازد ، خرید یا فروش کند ،علاوه بر ضبط آنها به پانزده میلیون تا هفتاد میلیون ریال محکوم می شود و 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شود .

عدم شمول مرور زمان در جرائم موادر مخدر

به موجب قانون مجازات اسلامی جرائم مواد مخدر و جرائم اقتصادی کلاهبرداری و قاچاق کالا و ارز و جرائم علیه امنیت داخلی و حارجی کشور مشمول مرور زمان نمی شود .

تعلیق مجازات ، آزادی مشروط و عفو رهبری در جرائم موادر مخدر

در جرائم مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر کند ، مرتکب مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط به استثنای عفو رهبری نمی شود .

اما در صورتی که دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر کند ، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند . هرچند این متهمان ممکن است مشمول عفو رهبری شوند .

منبع مطلب